Vacatures

English below

Tof dat je wilt komen helpen bij Lekkernassûh!
Als je benieuwd bent naar wat je allemaal kunt doen bij Lekkernassûh, kijk dan eerst even op de pagina Hoe kan ik helpen?

Voor sommige functies zijn we specifiek op zoek naar nieuwe mensen. Hieronder is een overzichtje van vacatures waar we op dit moment mensen voor zoeken.

Communicatie team: webdienst medewerker en cirkel lead

Gaat communiceren jou gemakkelijk af en vind je het leuk om via verschillende kanalen de idealen van Lekkernassûh te verspreiden? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken in ons communicatieteam!
We zijn op zoek naar een webdienst medewerker. Als webdienst medewerker ben je eens per 3 à 6 weken beschikbaar om een webdienst te draaien, waarbij je een week lang verantwoordelijk bent voor de mail/website/social media van Lekkernassûh.
Daarnaast zijn we op zoek naar een nieuwe cirkel lead. Als lead ben je onder andere verantwoordelijk voor het coördineren van de taken binnen de cirkel en zorg je ervoor dat externe verzoeken worden beantwoord.

Meer weten? Geïnteresseerd? Stuur een mail naar communicatie@lekkernassuh.org

Marktcoördinator Gymzaal

Lijkt het jou leuk om mee te helpen om de markt op rolletjes te laten lopen en alles zo plezierig mogelijk te maken voor zowel vrijwilligers als deelnemers? Voor de Gymzaal zijn we op zoek naar nieuwe marktcoördinatoren. Je loopt eerst een keer mee met een van de 3 ervaren coördinators, en daarna ben je ongeveer 1 keer per maand aan de beurt.

Lijkt dit je wat, of wil je meer weten? Stuur een email naar info@lekekernassuh.org

Beheerder Timebank

Als deel van het Administratie Team, ga je als Timebank beheerder aan de slag met betalingen, invoices, beheer van het saldo, en ga je Timebank gerelateerde advertenties en emails beheren. Verder is het ontwikkelen van de samenwerking met Timebank.cc een belangrijk onderwerp. Meer lezen over Timebank en Lekkernassuh?

Geïnteresseerd? Stuur een email naar timebank@lekekernassuh.org

IT medewerker

We zijn op zoek naar iemand die de brug kan slaan tussen onze IT expert(s) en de rest van de organisatie, die een evaluatie en plan voor de cirkel IT kan maken in niet-IT taal, zowel vanuit de technische als de organisatorische kant. Dit kan als project worden opgestart, maar kan ook een vaste functie worden, afhankelijk van jouw wensen. Een uitgebreidere taakomschrijving vind je hier.

Heb jij interesse? We komen graag met jou in gesprek! Stuur een mailtje aan info@lekkernassuh.org.

Inkoop

Samen zorgt team inkoop wekelijks voor een mooie inhoud van het groentepakket op basis van het aanbod de boeren. Het inkoopteam zijn de schakel tussen de groenten van het land en het groente in jou boodschappentas. Contact met de leveranciers, snel schakelen en creatieve oplossingen bedenken als er onverhoopt iets niet geleverd kan worden, kijken naar vraag en aanbod. Het hoort er allemaal bij. Lees hier meer.

Lijkt dit je wat? Neem contact op met ons via inkoop@lekkernassuh.org

Markthulp Toverbosch

Wil jij (af en toe) helpen bij de versmarkt op locatie Toverbosch? We zoeken mensen voor verschillende taken rondom de markt:
– levering aannemen en opbouw van de markt
– hulp tijdens de markt (15uur-17uur) als kassamedewerker, coördinator of markt medewerker
– afbouw en opruimen na de markt

Wil jij ons team versterken? Stuur ons en email via toverbosch@lekkernassuh.org, en geef je op via het marktschema


wortel

Vacancies

It is great that you would like to come and help out at Lekkernassûh!
If you are curious about what you can do at Lekkernassûh, please have a look at the page How can I help?

For some positions, we are specifically looking for new people. Below is an overview of the vacancies for which we are currently looking for people.

Communication team

Is communication easy for you and would you enjoy spreading the ideals of Lekkernassûh through various channels? Then we could really use your help in our communications team!
We are looking for a ´webdienst´ person; you will be responsible for a webdienst once every 3 to 6 weeks, during which you are responsible for the Lekkernassûh communication by mail/website/social media for one week. 
Next to this, we are looking for a new circle lead. As lead you are responsible e.g. for coordinating the tasks within the team and making sure that external requests are handled.

Want to know more? Interested? Send an email to communicatie@lekkernassuh.org

Market coordinator Gym

Would you like to help us make sure that everything is running smoothly at the market and that both volunteers and participants have a pleasant time? For the Gym we are looking for extra market coordinators. You will first join one of our 3 experienced coordinators to learn what to do. After that, you will be coordinator approximately once a month.

Are you interested, or do you want to know more? Send an e-mail to info@lekkernassuh.org

Administrator for Timebank

As part of the Administration Team, you will work as a Timebank administrator, dealing with payments, invoices, managing the balance, and managing Timebank related advertisements and emails. Furthermore, developing the cooperation with Timebank.cc is an important issue. Read more about Timebank and Lekkernassûh here.

Interested? Send an email to timebank@lekkernassuh.org

IT colleague

We are looking for someone to make the connection between our IT expert(s) and the rest of the organisation. Most importantly, you will make an evaluation and plan for the circle IT in non-IT language, both from a technical and organizational perspective. This can be started up as a project, but can also be a more long-term function, depending on your wishes. A more detailed task description can be found here.

Are you interested? We’d love to get in touch! Send an e-mail to info@lekkernassuh.org.

Purchasing

Together, the purchasing team ensures that the weekly vegetable packet has an attractive content, based of the supply from the farmers. The purchasing team are the link between the vegetables from the fields and the vegetables in your shopping bag. Contact with the suppliers (in Dutch), switching quickly and thinking of creative solutions if something unexpected cannot be delivered, looking at supply and demand. It is all part of the job. It is important to read and write in (basic) Dutch. Want to know more?

Does this sound like you? Please send a email to inkoop@lekkernassuh.org

Market Toverbosch

Would you like to help out at the market on location Toverbosch? There are different tasks you can contribute to:
– getting the deliveries in and setting up the market
– help out during the market (15.00 – 17.00) at the cash desk, as coordinator or extra market help
– cleaning up after the market

Would you like to join our team? Contact us via toverbosch@lekkernassuh.org and sign up in the market schedule!