Bankrekening gegevens

Bankrekeningnummer: NL52TRIO0320064182

Ten name van: Lekkernassûh

Onder vermelding van: “LN, afhaallocatie, afhaaldatum”.
Bijvoorbeeld: “LN Spinozahof 25 maart“.