Verpakkingsvrije winkel / Package-free shop

*English below*

Elke zaterdag open van 11.00 tot 13.30 u

(Let op! Nieuwe openingstijden per januari 2023)

Foto door Finefocus.nl

Met Lekkernassûh streven we ernaar zo weinig mogelijk ‘afval’ te produceren. In de verpakkingsvrije winkel in de Gymzaal hebben we een ruime keuze aan droge voedingsmiddelen zoals noten, gedroogd fruit, haver, muesli, plus oliën en azijnen. Een volledige lijst van onze producten vindt je hier.

Alle producten zijn geteeld zonder gif en kunstmest en zonder verpakkingsmateriaal. We proberen de marge zo laag mogelijk te houden zodat het voor iedereen toegankelijk is.

Foto door finefocus.nl

Hoe werkt het?

  • Neem je eigen schone voorraadpotten, zakjes, bakjes of flesjes mee
  • Neem een boodschappenlijstje mee, zodat je bestelling snel kan worden afgehandeld
  • De lijst met onze producten vind je hier
  • Betaling is alleen mogelijk via online banktransacties, Timebank uren of PIN
  • Contant betalen is niet mogelijk

Wil je graag als vrijwilliger bij de Verpakkingsvrije winkel werken? Je bent welkom! Wij hebben vaak mensen nodig in de winkel of om de nieuwe leveringen op te ruimen. Je kunt je hier inschrijven. Heb je vragen, mail naar infoVVW@lekkernassuh.org.

Locatie en openingstijdenPrijslijst

© Foto´s door Finefocus.nl


Package free shop

Open every Saturday from 11 AM – 1.30 PM.

(Please note! New opening hours from January 2023)

At Lekkernassûh we strive to produce as little ‘waste’ as possible. To this end, we have a broad selection of dry food products, such as nuts, dried fruit, oats, muesli, plus oils and vinegers available at the package-free shop in the Gymzaal. A full list of the items on sale can be found here.

All products have been produced without toxins or synthetic fertilizers. We try to keep the prices reasonable, so these food products are accessible for everyone.

Foto door Finefocus.nl

How does it work

  • Bring your own clean jars, bags, containers or bottles for us to fill
  • Please bring a shopping list, so your order can be handled quickly
  • A full list of our products can be found here
  • Payment is only possible through PIN, Timebank hours or online banktransaction
  • We do not accept cash

Would you like to help out as a volunteer at the package-free shop? You are most welcome! We often need people to help in the shop or to store new deliveries. Would you like to help? Sign up here! Do you have questions, please contact infoVVW@lekkernassuh.org.

Location and openingshoursPricinglist

©️ Foto’s door finefocus.nl