Visie

De visie van Lekkernassûh

Lekkernassûh is onderdeel van een transitieprogramma met als doel gezond, eerlijk en lekker eten toegankelijk te maken voor iedereen in de stad. Voedsel is een sociaal bindmiddel dat in al haar eenvoud, een aantal universele waarden heeft die in vrijwel elke cultuur terugkomen. Het is een universele taal waarmee mensen uitdrukking geven aan gastvrijheid, zorg dragen voor hun naasten, en aandacht geven aan hun omgeving. Het brengt mensen samen en dat is een goed begin.

Organisatie

Het transitieprogramma wordt uitgevoerd door de Stichting Lokaal voedsel Den Haag die het werk van Lekkernassûh, als zelfstandige organisatie, faciliteert. Binnen onze organisatie komen waarden als gastvrijheid, zorg voor elkaar en aandacht voor je omgeving terug in de manier waarop we werken. Het toegankelijk maken van voedsel doe je samen, op een manier die past bij de lokale gemeenschap. We werken toe naar een structuur waar inwoners van Den Haag letterlijk eigenaarschap krijgen over en verantwoordelijkheid dragen voor de voedselketen, bijvoorbeeld in de vorm van oogstaandelen of een aandeel landbouwgrond.

Evolutie

In mei 2014 zijn we als experiment gestart met het distribueren van lokale groenten. We wilden weten of er in Den Haag behoefte is aan lokale producten. Daarbij zagen we het distribueren van groente ook als een pragmatische aanpak om de basis voor een fysieke infrastructuur aan te leggen. Inmiddels zijn we de experimentele fase voorbij en zijn we stappen aan het verkennen die de evolutie van Lekkernassûh als samenwerkende gemeenschap naar een passende organisatievorm en -structuur mogelijk maken.