Nieuwsbrieven uitleg pagina

Nieuwsbrieven module

Herfst/winter 2020: Er wordt gewerkt aan aan “Romanesco Nieuwsbrieven” (werkt op PHP-List), waarin het Inkoop-team de wekelijkse mails kan…

  • klaarzetten,
  • opmaken,
  • personaliseren,
  • verspreid over enige tijd verzenden, zodat we niet als spammer worden aangemerkt.

En het kan ook door andere groepen gebruikt worden. Zoals de vrijwilligers-nieuwsbrief.

Dit wordt de uitlegpagina, vergelijkbaar met de kassa-uitlegpagina


Toevoeging 14 april 2021: Voordelen.

1. Privacy
Op dit moment hebben er meer dan 2.000 deelnemers geregistreerd op Lekkernassuh (sommigen meer actief dan anderen).  Deze deelnemers zijn geregistreerd in één deelnemers-database. Vanuit die centrale plaats kunnen de groentepakketten besteld worden, email-adressen gewijzigd worden, wekelijkse marktmails worden verstuurd en opgehaalde pakketten worden afgevinkt. Een nieuwsbrieven-systeem zal altijd gebruik moeten maken van deze database want de adressen moeten iedere seconde up-to-date zijn. Deze persoonsgegevens worden op dit moment niet buiten Lekkernassuh gedeeld.

Mailchimp o.i.d. zal toegang moeten krijgen tot deze database. Dit is technisch niet eenvoudig omdat dit veilig moet gebeuren, maar ook: Lekkernassuh gaat op dat moment persoonsgegevens met derden delen. Dit kan serieuze privacy bezwaren opleveren.  Volgens de AVG wetgeving moet hiervoor vooraf ondubbelzinnig om toestemming worden gevraagd, ook moet deze toestemming altijd vrijwillig zijn. 

2. Koppeling deelnemers-database en functionaliteit
Ons eigen Nieuwsbrieven-systeem is direct en intern gekoppeld aan onze deelnemer-database. Qua functionaliteit is het vergelijkbaar als Mailchimp: onbezorgbare mail wordt na herhaling op een zwarte lijst gezet, je kunt je in- en ook weer uitschrijven, en er kunnen meerdere mail-campagnes worden geagendeerd. Maar het kan bv. óók zien voor welke markt-locatie iemand op actief / pauze staat. Dit betekent dat er mailings voor specifieke locaties kunnen worden verzonden. En als er een locatie bijkomt, dan wordt automatisch een nieuwe nieuwsbrief-optie aangemaakt.

Naast een wekelijkse marktmail kunnen er ook andere soorten nieuwsbrieven worden gemaakt: voor alle deelnemers of bv. voor alleen medewerker-cirkels. Ook kun je je op een nieuwsbrief inschrijven zonder dat je überhaupt bij Lekkernassuh staat ingeschreven.

Vanzelfsprekend is er ook een grafische editor en kunnen meerdere auteurs samenwerken aan sjablonen en concepten.

3. Open source en zonder kosten
Dit Nieuwsbrieven-systeem is helemaal van Lekkernassuh. Het is gebaseerd op open-source software (PHP-list) en in het gebruik zijn geen kosten verbonden. Er is ook geen limiet op het aantal abonnees – bij Mailchimp zouden we met meer dan 2.000 adressen al gaan betalen.  Èn er zit geen commercieel model achter de ontwikkeling van de software, het is gemeenschapsgedreven.