Vrijdaglijst

Dit zijn de e-mailadressen van alle geregistreerde deelnemers per locatie. Actief én Pauze. De mensen op deze lijst krijgen op vrijdag de pakketmail “Volgende week in het pakket”.

Nieuw sinds 1-7-2020: Dit is de actuele lijst, niet de lijst van afgelopen zondagavond.

Kies de locatie, copy-paste in je mailprogramma, vergeet niet om BCC te gebruiken!


Log in als medewerker onder 'beheer'

Naar pakketmaillijsten.
Naar Romanesco overzicht.