Wil je een nieuwe Lekkernassûh locatie openen?

Foto: Mira Lee www.miralee.nl

Zou jij een Lekkernassûh markt locatie willen starten op een nieuwe locatie? Dat kan! Wij willen graag in meer wijken bereikbaar zijn, en alle nieuwe initiatiefnemers zijn welkom.

Er zijn nu in Den Haag 4 Lekkernassûh locaties. Vanuit onzze ervaring van het opzetten van deze locaties hebben we een stappenplan geschreven om initiatiefnemers te helpen.
Hierbij de eerste stappen voor het beginnen van een Lekkernassûh locatie:

 1. Wat is er nodig?
  Een locatie
  De initiatiefnemer(s) heeft/hebben (toegang tot) een geschikte locatie, duidelijkheid of er kosten aan verbonden zijn, en zo ja welke, en of de ruimte op woensdag(middag) beschikbaar is. Reken op minimaal 6 uur beschikbaarheid voor de opbouw, de markt en het opruimen.
  Medewerkers
  De initiatiefnemer(s) heeft/hebben een team van (minstens 3 a 4) mensen/medewerkers die willen helpen met dit willen opzetten, coördineren en structureel beheren.
 2. Doe een haalbaarheidsonderzoek
  Het team doet een haalbaarheidsonderzoek in de wijk om interesse te peilen en om te zien of er geen bezwaar is. Hoeveel mensen tonen interesse om zich aan te melden? Hoeveel mensen zouden willen meehelpen, met welke frequentie? Wat zijn de volgende stappen? Lekkernassûh heeft een voorbeeld van een haalbaarheidsonderzoek beschikbaar als aanzet.
 3. Deel je plan en de onderzoeksresultaten
  De samenvatting van de onderzoeksresultaten en het plan wordt op een A4tje gezet en gedeeld met de cirkels (werkteams) van Lekkernassûh (een nieuwe locatie heeft impact in verschillende cirkels. Inkoop, Transport, Communicatie, IT en administratie hebben er direct mee te maken, maar alle cirkels hebben inbreng).
 4. Er wordt besloten
  De cirkels stellen aanvullende vragen en geven feedback op het plan, waarna het terug naar de initiatiefnemers gaat. In overleg wordt er besloten wel of niet door te gaan.
 5. Stel een Factsheet samen
  Indien het plan doorgang vindt, worden vragen beantwoord, informatie aangevuld met nieuwe ideeën, tot een factsheet ontstaat met planning en aanvangsdatum.
 6. Vervolgstappen
  Diverse zaken worden in gang gezet en georganiseerd om de locatie te kunnen openen.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons via info@lekkernassuh.org
En aan de slag!