Mozartlaan op nieuwe locatie

English below

Lekkernassûh markt Mozartlaan (voorheen Wonnebald) is verhuisd naar Buurthuis Wings

Vanaf woensdag 24 augustus a.s. is de Lekkernassûh markt te vinden in Buurthuis Wings: Mozartlaan 195, aan de kant van het Mozartpark. De tijden zijn gelijk gebleven, iedere woensdag van 17:00 tot 18:30 uur is de markt geopend.

Wat is Lekkernassûh?

Op de versmarkt kun je op basis van een abonnement een groentepakket met verschillende lokale groenten kopen; ook zijn er producten zoals eieren. Alles wordt zo verantwoord mogelijk geproduceerd. De boeren en tuinders verbouwen hun groenten bijvoorbeeld zonder pesticiden en kunstmest en ze telen in volle grond. Lekkernassûh maakt zo min mogelijk gebruik van verpakkingsmateriaal, dus neem je eigen tas mee!

Als deelnemer ontvang je iedere vrijdag een mail met de inhoud van het pakket op de woensdag. Je kunt dan kiezen of je een pakket wil reserveren. Het groentepakket kan met bankoverschrijving of pin worden betaald. Daarnaast kun je ook met Timebankuren betalen, deze kun je verdienen door mee te helpen als vrijwilliger.

Aanmelden of meer informatie?

Wil je je aanmelden? Dit kan hier en dan zien wij je graag op de markt.

Eerst een kijkje nemen? Je bent van harte welkom tijdens de markt, dan vertellen wij je graag meer.

Lekkernassûh is veel meer dan alleen een versmarkt. Meer weten? Kijk hier

———English———

Lekkernassûh market Mozartlaan (previously Wonnebald) moved to Buurthuis Wings

From Wednesday August 24, the Lekkernassûh market on the Mozartlaan will take place in Buurthuis Wings: Mozartlaan 195, on the side of the Mozartpark. The opening hours have remained the same, every Wednesday from 17.00 – 18.30.

What is Lekkernassûh?

At the market, you can buy a vegetable package with various locally grown vegetables, on a subscription basis; there are also other products, like eggs. Everything is produced as sustainably as possible. For instance, the farmers grow their vegetables without pesticides or artificial fertilizer and in full soil. Lekkernassûh uses as little packaging as possible, so bring your own bag!

As a participant, you receive an e-mail with the next week’s package content on Friday. You can then choose whether or not you want to reserve a package. You can pay your vegetable pakcage by bank transfer or pin, or you can pay with Timebank hours, which you can earn by helping as a volunteer.

Sign up or more information?

Do you want to sign up? You can do so via this link. We look forward to seeing you at the market.

Do you first want to have a look? You’re most welcome to drop by at the market, where we can give you more information.

Lekkernassûh is much more than just a vegetable market. Want to know more? Have a look here.