Verantwoordelijkheden van deelnemers met betrekking tot het afhalen van bestelde groentepakketten

[English below]

We zijn blij dat je deelnemer bent van Lekkernassûh en zodoende meedoet met onze missie voor een eerlijk, gezond, lokaal voedselsysteem en tegen voedselverspilling. Als deelnemer heb je de verantwoordelijkheid om je profiel zorgvuldig te beheren. Als je op zondagavond om 8 uur op ACTIEF staan, bestellen wij een pakket voor je. Op dinsdag krijgen alle deelnemers een mail om hen eraan te herinneren dat ze op de markt verwacht worden. Wij gaan ervan uit dat iedereen die een pakket besteld heeft dit ook komt ophalen. Zo verspillen we geen voedsel en maken we als Lekkernassûh geen onnodige kosten.

Soms gaat het mis en kun je toch niet komen – wat kun je dan doen?

  • Als je al weet dat je je pakket toch niet kunt komen ophalen, probeer dan zelf een buur of kennis te vinden die jouw pakket voor je op kan halen (als je niemand kent kun je iemand zoeken via onze facebook pagina). Het is voor ons niet te doen om oplossingen te vinden voor mensen die niet kunnen komen. Het heeft dan ook geen zin om ons te mailen dat je je pakket niet op komt halen.
  • Als je je pakket niet hebt op laten halen door iemand anders, maken we een aantekening in je profiel. Dat deden we altijd al, maar vanaf nu zullen we je vragen om de volgende keer dat je naar de markt komt je niet-opgehaalde pakket alsnog te betalen
  • Als je twee keer niet bent komen opdagen gaan we er van uit dat je per ongeluk op actief staat. We zetten je dan op pauze en je krijgt daarover een mail van deelnemerbeheer. Vergeet niet je profiel weer op ACTIEF te zetten, als je weer een pakket wilt hebben. We vragen je dan om bij je volgende bezoek aan de markt tenminste één pakket te betalen (€ 12,50).

***********

We are glad that you are a participant of Lekkernassûh and thus joining our mission for a fair, healthy, local food system and against food waste. As a participant, you have a responsibility to manage your profile carefully. If you are on ACTIVE on Sunday evening at 8 o’clock, we will order a package for you. On Tuesday, all participants will receive an email to remind them that they are expected at the market. We assume that everyone who ordered a package will pick it up. This way we don’t waste food and we as Lekkernassûh don’t incur unnecessary costs.

Sometimes things go wrong and you can’t come anyway – what can you do then?

  • If you already know that you won’t be able to pick up your package, try to find a neighbor or acquaintance who can pick up your package for you (if you don’t know anyone, you can find someone via our facebook page). It is impossible for us to find solutions for people who cannot come. Therefore, there is no point in emailing us if you can’t come to pick up your package.
  • If you have not had your package picked up by someone else, we will make a note in your profile. We have always done that, but from now on we will ask you to pay for your unclaimed package the next time you come to the market.
  • If you have not shown up twice we will assume that you are accidentally on active. We will then put you on pause and you will receive an email about this from participant management. Don’t forget to set your profile back to ACTIVE if you want a package again. We will then ask you to pay for at least one package (€12.50) on your next visit to the market.