Categoriearchief: Doel / Visie

Oogstaandelen

Op vrijdag 8 juli krijgen Patrick van het inkoopteam en ik een rondleiding op de groentetuin van Hoeve Biesland. We ontmoeten er Natasja (op de foto), de boerin die er de dagelijkse leiding heeft, Linda Duijndam, mede-eigenaar van Hoeve Biesland en tal van hulpboeren die druk bezig zijn met wieden en alles wat er nog meer moet gebeuren.  De reden voor ons bezoek is om te evalueren hoe het met de oogstaandelen gaat. Het principe daarvan sluit heel goed aan bij hoe we bij Lekkernassûh tegen het voedsel-systeem aankijken: we willen betrokken zijn bij de mensen die onze groenten verbouwen en we willen niet alle risico’s neerleggen bij één partij, namelijk de boer. 

Dus maken we aan het begin van het jaar afspraken over het teeltplan (welke groenten komen wanneer uit de grond) en kijken we hoeveel er onder normale omstandigheden geoogst zou kunnen worden. Dit jaar spraken we af dat de helft van wat er van het land komt voor Lekkernassûh zal zijn. En dus betalen wij de helft van de begroting. Als er overvloed is krijgen we van sommige groenten (bijvoorbeeld bonen of snijbiet) meer, als het tegenzit krijgen we minder.  Zo kan het dus gebeuren dat je als deelnemer van Lekkernassuh meer of minder bonen krijgt, kleinere of grotere courgettes, meer of minder aardappels.

We doen dit nu voor het vierde jaar. Vorig jaar viel de oogst nogal tegen, vooral vanwege het hele natte voorjaar. Toen waren de groenten die we op deze manier inkochten dus ineens een heel stuk duurder per portie. Gelukkig gaat het dit jaar goed, met veel zon en ook op de juiste momenten regen. De bonen, courgetten, koolrabi, aardappelen, venkel, kruiden, sla enzovoort, ze staan er allemaal even florissant bij. 

We bespreken hoeveel groenten er verloren zijn gegaan als gevolg van beestjes en dergelijke en hoe we creatief om kunnen gaan met bijvoorbeeld het onverwachte extra aanbod van sommige groenten – we besluiten dat we die in de losse verkoop kunnen doen. 

Natasja laat weten dat mensen zich weer kunnen aanmelden via stichtingdegroenteboering@gmail.com om op zondag 7 augustus te komen wieden. 

En we spreken af dat er in september weer een Hoeve Biesland diner zal worden georganiseerd in het weiland naast de tuin. Zodra de datum bekend is laten we het weten – dan kunnen we de band met de boeren en elkaar weer aanhalen.

– Rebekka van Roemburg

Help us to buy “De Gymzaal”!

photo: finefocus.nl

(English below)

Om met alle activiteiten zoals de markt van LekkerNassûh, de Conscious Kitchen en binnenkort Rechtstreex door te kunnen gaan, moeten we als voedselgemeenschap eigenaar worden van De Gymzaal.

Daarom zijn we druk bezig om via leenovereenkomsten van 5000 euro het bedrag van de 100.000 euro bij elkaar te krijgen waarvoor de Gemeente het pand te koop heeft aangeboden.

Op dit moment hebben we in totaal voor 70.000 euro van mensen toegezegd gekregen. Dat betekent dat we nog 6 uitleners nodig hebben voor de resterende 30.000 euro. We hebben daarvoor nog tijd tot 1 oktober.

Wie wil ons 5000 euro lenen?

Een beter maatschappelijke bestemming van dat bedrag is bijna niet mogelijk. Van alle productieketens is de voedselketen namelijk veruit de belangrijkste oorzaak alle grote milieuproblemen zoals klimaatverandering, de achteruitgang van biodiversiteit en de bodem, de stikstofcrisis, de tekorten aan bruikbaar water en zelfs het plastic in de oceanen. Daarnaast heeft de voedselketen een grote sociale impact – denk aan kinderarbeid in cacao, uitbuiting in visserij en fysieke schade als gevolg van pesticiden. Tenslotte leert de huidige pandemie waar onveilig voedsel en een overdaad aan globalisering toe kan leiden.

Een belangrijke oplossing daarvoor is een voedselpatroon van duurzaam gekweekte groenten, van het seizoen, uit de omgeving en zonder verpakking plus het tegengaan van voedselverspilling. Dat is bovendien veel gezonder en zo steun je ook nog eens de boeren uit de omgeving die het roer hebben omgegooid. Precies dat is waar de activiteiten in ons voedsellokaal aan bijdragen. Daar willen we dan ook nog vele jaren mee doorgaan.

Laat ons svp weten of je overweegt een van die 6 uitleners te worden?

Dat kan door contact op te nemen met Frans van der Steen,  voorzitter van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag. Email: fvdsteen@ziggo.nl, tel: 0613936766. 

Zie voor meer informatie over de leenovereenkomst: http://www.degymzaal.org/2020/02/25/de-leenovereenkomst/

——————————————-

As a food community, we need to become the owner of De Gymzaal in order to continue with all activities such as the LekkerNassûh market, the Conscious Kitchen and soon Rechtstreex. That is why we are busy collecting the amount of the 100,000 euros for which the Municipality has offered the property for sale through loan agreements of 5,000 euros. At the moment we have been promised a total of 70,000 euros from people. That means that we still need 6 lenders for the remaining 30,000 euros. Because the sale has been delayed a bit, we have time until 1 October.

The question is therefore: who wants to lend us 5000 euros?

A better social destination of that amount is hardly possible. Of all production chains, the food chain is by far the main cause of all major environmental problems such as climate change, the decline of biodiversity and soil, the nitrogen crisis, the shortages of usable water and even the plastic in the oceans. In addition, the food chain has a major social impact – think of child labor in cocoa, exploitation in fisheries and physical damage from pesticides. Finally, the current pandemic shows where unsafe food and an excess of globalisation can lead.

An important solution for this is a food pattern of sustainably grown vegetables, of the season, from the environment and without packaging, plus combating food waste. That is also much healthier and you also support the farmers in the area who have changed course. That is exactly what the activities in our food classroom contribute to. We want to continue this for many years to come.

For more information about the loan agreement (in Dutch), see: http://www.degymzaal.org/2020/02/25/de-leengebruik/

Please let us know if you are considering becoming one of those 6 lenders.

This can be done by contacting Frans van der Steen, chairman of the “Local Food Foundation The Hague”. Email: fvdsteen@ziggo.nl, tel: 0613936766.

Oogstaandelen Hoeve Biesland

Dit jaar zijn we met Hoeve Biesland, één van onze vaste leveranciers, een nieuwe vorm van samenwerking aangegaan. We kopen geen groente meer van hen, maar nemen groente af in de vorm van oogstaandelen. Een oogstaandeel werkt als volgt. Je kijkt naar de totale bedrijfskosten van een groentetuin en betaalt daar een percentage van. In ruil voor dit percentage krijg je een gelijkwaardig deel van de oogst…. Bij Hoeve Biesland betalen wij als gemeenschap een derde van de bedrijfskosten in ruil voor een derde van de oogst. Met deze manier van werken verdwijnt de traditionele relatie tussen producent en consument en kunnen we samen met de boeren verder bouwen aan een daadwerkelijke voedselgemeenschap. Waarbij de boer en wij samen zowel de risico’s (van een mindere opbrengst) dragen, als de vruchten plukken van een goede oogst!

Dit kan er voor gaan zorgen dat we soms dezelfde groente meerdere weken achter elkaar in het pakket hebben. Voorheen hadden we precies gekocht wat we nodig hadden en dat was dat. Dit jaar echter krijgen we bij Hoeve Biesland letterlijk een derde van wat het land opbrengt. Door het weer en door de natuur (bijvoorbeeld insectenplagen of juist een extra goede oogst) wordt de exacte inhoud van het pakket per week dus iets minder ‘planbaar’.

De komende tijd zullen we meer over oogstaandelen gaan vertellen en hoe we deze manier van samenwerken verder willen doorvoeren. Mocht je tussentijds vragen hebben dan kun je een mail sturen naar info@lekkernassuh.org, of spreek Liselotte aan (staat in de keuken) tijdens de lekkernassuhmarkt op woensdag aan de Witte de Withstraat.

2019-05-21 sROI bijeenkomst

Interactieve bijeenkomst “wat is de waarde van Lekkernassuh?’ was een succes!

Afgelopen dinsdagavond 21 mei was de gymzaal gevuld met meer dan veertig mensen, onder wie leden, vrijwilligers, boeren/producenten en vertegenwoordigers van de gemeente en Haagse organisaties, die heel betrokken en vol energie meededen aan de oefening om de meervoudige maatschappelijk waarde van Lekkernassûh inzichtelijk te maken: de Social Return on Investment (SROI). Het was een zeer warmhartige en interessante bijeenkomst die gefaciliteerd werd door een heel enthousiaste en bekwame externe facilitator.

Per type stakeholders bogen groepjes zich over de vraag wat we allemaal in Lekkernassûh stoppen (de input) en wat we met zijn allen uit Lekkernassûh halen (de outputs, de benefits). Het idee is om naast een verhaal, ook aan enkele resultaten monetaire waardes toe te kennen, om uiteindelijk te komen tot een SROI ratio, die op een cijfermatige manier de maatschappelijke meerwaarde (het positief rendement) van Lekkernassûh zal aantonen. Deze ratio zal worden toegelicht met een verhaal.

Waarom doen we dit? Dit doen wij in eerste instantie voor onszelf, als gemeenschap, om hetgeen we doen, waar we voor staan en wat voor betekenis dit heeft nog beter inzichtelijk te maken;  en om de gemeenschap te versterken door mensen bij deze oefening te betrekken en een stem te geven. Dit doen we ook om de waarde van Lekkernassûh duidelijk te maken aan mensen en organisaties buiten onze gemeenschap, die veelal de taal spreken van het geld, in plaats van “de taal van de liefde” zoals één van deelnemers opmerkte: sociaal investeerders en andere (financiële/in kind) supporters; en de lokale overheid: om te laten zien wat we doen en wat het de stad oplevert.

Het vervolg? Vanuit de bijeenkomst is een groepje samengesteld dat verder zal gaan met dit proces. We houden jullie op de hoogte. Mocht je vragen hebben, kun je die altijd stellen aan Heidi van Hoof (heidi @ lekkernassuh . org).

Time = money = vegetables

As of 1 February there will be some changes at Lekkernassuh. As we announced before we will integrate Timebank in our system. This means that the €10 / €12 system will cease to exist. However we will replace this with a fairer system that will make it possible to pay even less for your package. For this you will need to open a TImebank account. You can earn time by contributing to the organisation of Lekkernassuh (or by offering something within the Timebank community that someone will pay you time for, any talents you want to share;-) Subsequently you can pay (part of) your package with time. If you want to know more about this you can ask all of your questions at the Timebank table that will be at the market every Wednesday. We have some good reasons to want to collaborate with Timebank. You can open your account there and then as well.

Now, if you are not a Timebank member you can of course still get your vegetables at Lekkernassuh. from 1 February a package will cost €12,50. We need to increase our price, because the prices of the vegetables have risen significantly in the last couple of years. For more information on Timebank, see www.timebank.cc .

Tijd = geld = groente

-for English, click here

De wekelijkse versmarkt van Lekkernassuh gaat per 1 februari een samenwerking aan met Timebank. Timebank is een initiatief waarbij als het ware wordt gehandeld in tijd: een uur wat jij besteedt door je talent of hobby in te zetten voor een ander, kan je vervolgens besteden om een uur lang een dienst van een andere Timebanker af te nemen.

De samenwerking tussen Lekkernassuh en Timebank houdt in dat het €10 / €12 systeem komt te vervallen. Echter, we vervangen het door een eerlijker systeem waarmee je je pakket voor nog minder Euro’s kunt krijgen. Je dient dan een Timebank rekening te openen. Je kunt tijd verdienen door bij Lekkernassuh te werken of door binnen de Timebank gemeenschap iets te bieden waarvoor mensen je in tijd (vanaf hun ‘Timebank-rekening’) willen betalen. Vervolgens kun je met tijd (een deel van) je pakket betalen. Als je hier meer over wilt weten, kun je de hele maand januari je vragen stellen bij de Timebank tafel op de markt. We hebben immers goede beweegredenen om samen met Timebank te gaan werken. Je kunt dan ook direct lid worden van Timebank.

Als je geen lid bent van Timebank kun je natuurlijk nog steeds een groentepakket kopen bij Lekkernassuh. Per februari bedraagt de prijs van een pakket €12,50. Een kleine verhoging dus, omdat de groenteprijzen ook omhoog zijn gegaan in de afgelopen jaren. Met de lichte verhoging en de samenwerking met Timebank kunnen we weer een tijd vooruit om wekelijks verse groenten uit de buurt naar Den Haag te brengen. Wil je meer weten over Timebank? Ga dan naar www.timebank.cc

Minutes Midsummer meeting 21 June 2017 Witte de Withstraat

Present:

 • Various Lekkernassuh volunteers, Frederik (board), Cristien (core team; presenter), Liane (core team)
 • Volkskeuken
 • 7MRP
 • Timebank CC
 • The Conscious Kitchen

Absent:

 • Sebastiaan (former market coordinator)
 • Sytske and Eugene (board)

Opening

Cristien (Lekkernassuh Team communications) welcomes everyone. She explains the objective of the meeting is to keep eachother updated on the developments within Stichting Lokaal Voedsel Den Haag (LVDH) as a whole and the gym in particular, and within the various groups within Lekkernassuh and others who use the gym. Also, this is an opportunity for the groups to present any new ideas and to express the (growing) needs we have in terms of volunteers.

Cristien invites those who will present their groups to also express clearly what it is they need and want out of the people present and/or in terms of volunteers.

Board

On behalf of the board of Stichting Lokaal Voedsel and Lekkernassuh, Frederik (chairman of the board) tells a bit about the biggest theme at the moment: the purchase of the gym. This has been decided, but there still are some hills to climb before this will actually become a reality. Frederik specifically mentions the necassary permission from the municipality, with which Cristien and Liane are now helping out. Also more fundraising needs to be done. New groups may start coming in to use the gym; their activities should always be in line with the mission and vision of LVDH.

At the moment things are developing in a bit of an unstructured way according to Frederik, which is at the same time the power of LVDH/Lekkernassuh as there has always been a very organic growth of the activities and groups making use of the gym. Frederik mentions the roles of Sytske who is the secretary of the board and Eugene who is the treasurer and tackles any legal stuff.

Looking for:

-People interested in joining the board. Especially people with knowledge of finances, accounting and legal affairs. But also, he stresses, people with really just any capabilities who are willing to contribute to the foundation and it’s objectives.

Construction group

Liane is presenting the developments and needs within this group. She explains about the design process. At the moment there’s consensus on more or less what should become of the gym; an interesting process in which also neighbors were involved, along with Lekkernassuh members, the board and other stakeholders. The room should stay multi-purpose to facilitate a whole array of initiatives.

Right now, the group is looking into the possibilities of expanding the space in the building by constructing a floor; obtaining the necessary permits and funding.

Looking for:

 • Creative ideas in the fields mentioned above as well as someone to structure the creative chaos;
 • People to help cleaning the place. Specifically looking for 3 people to do deep cleaning once every 2 weeks;
 • Furniture maker to implement the design that was made for the give-away store (Weggeefwinkel);
 • BHV-ers / First aid volunteers;
 • People to help out with construction jobs / klussers.

*Question by Thomas, Lekkernassuh-Webmaster: “Isnt there too much to take on just with volunteers?” Others agree, but on the other hand stress how much can be accomplished with people of good will, and that we should raise awareness that there are many more nice and fun tasks for people to take on, outside of helping with the market.

7MRP (7 missing rules productions!)

David-Jan introduces 7MRP as a no-barriers, cooperative and non-profit collective doing theatre workshops and productions using a cooperative “improvisation-to-script” approach. Their philosophy is that everyone should get the chance for creative expression and their activities should especially be fun! David-Jan pulls out a mask while explaining that in everyday life many people are wearing masks which they want to help them to let down and create social sustainability. 7MRP wants to be more present at the gym as well and contribute to building the community around LVDH.

Ideas/suggestions:

 • Organise a murder-mystery dinner or other events that combine theater and culinary aspects;
 • Produce performances (both as live acting and short movies) to communicate and spread awareness about LVDH’s / LVDH users’ missions and themes;
 • Perform “unconventional” theatre pieces at the Gymzaal;
 • Next workshop is on June 30, welcome!

Volkskeuken

Originally, Volkskeuken was created to offer inspiration on how to cook with the vegetables in the package, explains Liselot. Now it’s becoming more of a community kitchen. Still, it helps to fund the gym: the tables and chairs as well as the kitchen- and tableware are all paid by the revenues generated by Volkskeuken. They are open to all kinds of chefs, also for the (vegetarian) Wednesday dinners.

 Looking for:

 • People who enjoy cooking and either want to help cooking for the dinners, or want to take over the kitchen as a chef for the day;
 • Pop-up kitchens that want to use the facility. One idea was to start a fish restaurant one day a week;
 • Volunteers who can help create more structure; plan; organize.

Conscious Kitchen

Anubhar and Minke represent the Conscious Kitchen, a student initiative that fights food waste. Every week they go to Haasge markt to ‘rescue’ food that would have been tossed out, and cook with it on thursdays. They also set up an initiative where Syrians receive Dutch language lessons. The idea is really to bring people, mainly students, together and to network as well. By working together around the (rescued) food: cooking, cleaning and doing dishes people come together.

The main channel for Conscious Kitchen is their Facebook page where food recovery actions are published as events, that people can sign up for.

Looking for:

-People to help recover food at the market, every wednesday around 17h. They expect a dip in volunteers around the summer as many of the (international) students that form the active base, will be returning home;

 • People to join their core team;
 • Open for collaboration with other groups/people with ideas to expand the current initiatives. E.g. processing bread they could get at the market and don’t have a destination for at the moment;
 • They could use another bakfiets (to borrow) for the food recovery, and also on the wishist are more cutting boards (and plates&bowls > is there space in the kitchen Liselotte?!)

*A discussion evolves around the shared need for more volunteers that all froups and initiatives seem to experience alike. Frederik mentions a workshop by Fonds 1818 on how to find more volunteers. On 3 July they will have their next workshop, mark your calendars!

Lekkernassuh Market team

Mark as the market coordinator starts with a big thank you to the Conscious Kitchen for their positive input and energy! He stressed that everything in de gymzaal and also at the market is always about the people. The veggie package is about social interaction as well as the environment, so basically creating a utopia :). It’s a lot of fun!

This indeed was an introduction to his request for….. more volunteers :)!

Looking for:

 • Help before and during the market on Wednesdays.

*Sara of Timebank raises the possibility of working with volunteer contracts to raise commitment. It works for Timebank. There’s mixed responses from the group (pro/against) and Cristina concludes it’s definitely something to discuss further at another moment.

* Something to keep in mind: all the groups together have a huge pool of volunteers that they are in touch with! The cooperation and exchange of needs is great because this way there will always be some job within one of the many groups that lights someones fire, no matter what group initially introduced them to the gym! We really want to activate this volunteer potential we sit on as a group!

Lekkernassuh Purchasing team

Loes is telling us more about the team that weekly buys the veggies. Until last December Sebastiaan was in charge of this, until he got a new job that left him too little time and Loes jumped in. She realised she really wanted to get some support and help and was able to find awesome support by Joni and Yvonne! Loes is delighted!

The challenges for Team Inkoop are now mainly the ongoing struggle to offer a diverse package in a country like the Netherlands; cabbage country, where naturally the vegetables of the season mostly dont include the popular tomatoes, peppers, cucumbers etc…

Looking for:

 • People with cars and/or time to collect veggies on a regular basis, Wednesdays during the day;
 • Someone mentions there’s a Greenwheels car in front of the door and suggests we should contaxct them for sponsoring, since there are more volunteers with a license than with a car….

*Thomas responds to a question: we’re at around 200 packages per week – that;s to say 200 people who are on ‘active’ but only around 85% ever comes collecting their package. A new rule was installed to manage the people who are not on active but who come along anyway: before they could always just pick up a package anyway but now those people are invited to wait till 18:45h and then can still gather a package if there are left.

Communications

Gea tells a bit about the varied tasks of the communications team: recurring jobs like posting the package; website maintenance, tweeting on the Lekkernassuh account and Facebook page moderation, but also coming up with creative ways to engage the current membership base as well as attracting new members through our online presence. Communication team members also create content like the ‘Faces of Lekkernassuh’ series and articles/texts. Team communications has recently welcomed Natasja as a new volunteer, and also Jenny joined us quite recently. Yay! The team is always looking for any creative/crazy/inventive ways to get the message of sustainable, local food across!

Looking for:

 • Generally, your ideas on how to reach the existing/new members;
 • Possibly another member who can especially take on ‘webdienst’ so the weekly website and social media postings and interaction (rotating schedule), preferably someone who speaks Dutch.

Timebank CC

Sara is there to finally explain to us what the CC stands for 🙂 : “community currency”. The idea behind Timebank is that any skill is rewarded not with the monetary value but just in hours. So an hour of gardening is valued as much as an hour of graphic design or cooking. Basically the members are all exchanging services with one another. This is creating a very inclusive system as everyone has something to contribute. Right now the focus within Timebnk is on food as a basic need in life. Already there are  monthly dinners, especially for the social aspect, but also now there are talks of how these idnners could in part be paid with time (accumulated elsewhere within the network).

Looking for:

 • Nothing in particular; Sara just highlights an art project she is doing in Moerwijk that coming saturday (we hope it was a success!)

WRAP UP

Cristina then wraps up the presentations, that clearly highlighted the shared need/wish for more volunteers and also for people to help organize/structure the various groups and adds a little bit about the ongoing international research project Lekkernassuh is a part of, by Wageningen University & Research (WUR). The objectives of the LVDH foundation, which are also all reflected in the various initiatives using the gym, are the following:

 • Experimenting with different value systems
 • Experimenting with different forms of organization and
 • Creating a systems change in the food chain

 SURPRISE 🙂

As announced on the programme, there was going to be a surpise…. except it turned out to still be a surprise in the making :). For a few weeks now, ideas have been gathered around the name of the gym. After a poll in whchi over 200 people voted, there now is a shortlist of three to five names that are being considered. Frederik is asking for input from those present, and some interesting (personal!) perspectives are shared:

 • Any reference to Witte de With would be undesirable because of the colonial reference
 • Gymnassuh is nice but too much linked with Lekkernassuh whereas the purpose of the gym is much broader
 • We should find a middle road between a ‘boring’ name thats also easy and obvious and something catchy that also may be labelled ‘naive’ like Lekkernassuh
 • No hypes. Words like ‘Lekker’ are allover the place now but in a few years will sound outdated.

And so now, the discussion must go on ;)!