Week 16: 15-04-2015 gaat niet door…

Beste Lekkernassûhr,

We hebben wat minder leuk nieuws. De markt kan deze week op 15 april niet doorgaan.

De reden is dat we van de verhuurder een aantal beperkende regels opgelegd hebben gekregen. De aanleiding hiervoor is dat ze het niet eens zijn met de wijze waarop we het pand beheren. We weten hierdoor niet zeker of de markt nog binnen dit kader van regels valt. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, willen we eerst met de verhuurder heldere afspraken maken. We hopen dit de komende week voor elkaar te krijgen, zodat we volgende week weer markt kunnen houden.

Natuurlijk houden we je op de hoogte van iedere ontwikkeling. Excuus voor het ongemak en dank voor je begrip.

Hartelijke groet,
Sebastiaan, namens het Lekker Nassûh Team

***English***

Dear Lekkernassûhr,

We have some bad news. This Wednesday 15 April the fresh food market cannot take place.

The reason is that the landlord has given us some restricting rules, because they do not agree with the way we are managing the building. We are not sure whether organising the market falls within this set of rules. To get more clarity on the situation we want to make some clear agreements with the landlord. We hope to get this done in the coming week and have the market up and running again next week.

Of course we will keep you updated on any development. Our sincere apologies for the inconvenience and gratitude for your understanding.

Warm regards,
Sebastiaan, on behalf of the Lekker Nassûh Team