Gevraagd: laptop en laptopdokter

English below

Lekkernassûh gebruikt een aantal laptops om de kassa’s te runnen op de markten en in de verpakkingsvrije winkel. Soms heeft een laptop onderhoud of probleemoplossing nodig. En heel soms is een extra laptop nodig voor groei of vervanging.

Gezocht: een persoon. Iemand die heel handig is met computers en die voor de techniek van de laptops wil zorgen. Een laptop inrichten voor eerste gebruik op een markt. En wanneer er een probleem is met een laptop, dat we jou kunnen vragen ernaar te kijken. Denk aan problemen met de hardware, het OS, software, foutmeldingen, beveiliging. Momenteel is er een laptop waar je meteen je tanden in kunt zetten: deze heeft verbindingsproblemen, we komen er niet uit, het slimst lijkt me om er een schone installatie op te zetten van Windows 10 of misschien Ubuntu.

Gezocht: een gebruikte laptop. Dit vanwege uitbreiding: er is een markt bijgekomen. We zoeken een ‘gewone’ laptop, met qwerty toetsenbord, die op Windows draait, liefst niet ouder dan vijf jaar.

Kan je helpen met een van deze vragen of weet je iemand die dat misschien kan? Mail dan alsjeblieft naar computers@lekkernassuh.org, je mail komt dan bij mij en misschien word je zelf de hoofdpersoon achter dit mailadres 😉.

Alvast veel dank, Jan (Lekkernassûh IT)


Wanted: a laptop and a laptop doctor

Lekkernassûh uses a number of laptops to run the cash registers in the markets and in the packaging-free store. Sometimes a laptop needs maintenance or troubleshooting. And very occasionally an extra laptop is needed for expansion or replacement.

Wanted: a person. Someone who is very handy with computers and who wants to take care of the technology of the laptops. Preparing a laptop for first use at a market. And when a laptop has a problem, letting us ask you to take care of it. Think of problems with the hardware, the OS, software, error messages, security. Actually, we have one laptop that needs attention already: it has connection problems, we can’t figure it out, I suspect the smartest thing to do is to do a clean installation of Windows 10 or maybe Ubuntu.

Wanted: a used laptop. This is due to expansion: there’s a new market. We are looking for a ‘normal’ laptop, with qwerty keyboard, that runs on Windows, preferably no more than five years old.

Can you help with any of these questions or know someone who might? Then please mail to computers@lekkernassuh.org, your mail will reach me and you could become the chief person behind this email address yourself 😉.

Many thanks in advance, Jan (Lekkernassûh IT)